News

Check out market updates

Layout Landmark 81

Sơ đồ mặt bằng layout Landmark 81 toà nhà cao nhất Việt Nam và chi tiết từng căn hộ từng tầng toà L81 qua hình ảnh chi tiết.

Mặt bằng layout The Landmark 81 (Toà L81)

mat-bang-layout-the-landmark-81-toa-l81

Mặt bằng tầng 6

mat-bang-layout-tang-6-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 7 – 10

mat-bang-layout-tang-7-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 11

mat-bang-layout-tang-11-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 12 – 14

mat-bang-layout-tang-12-14-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 15

mat-bang-layout-tang-15-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 16 – 17

mat-bang-layout-tang-16-17-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 18

mat-bang-layout-tang-18-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 19 – 20

mat-bang-layout-tang-19-20-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 22

mat-bang-layout-tang-22-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 23 – 26

mat-bang-layout-tang-23-26-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 27

mat-bang-layout-tang-27-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 28 – 30

mat-bang-layout-tang-28-30-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 31

mat-bang-layout-tang-31-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 32 – 40

mat-bang-layout-tang-32-40-the-landmark-81

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *