News

Check out market updates

Mặt bằng Layout One Verandah Quận 2

Mặt bằng layout One Verandah được thiết kế tốt nhất, bảo đảm tất cả các căn hộ đều thoáng, khu vực hành lang cũng có nhiều cửa gió nhằm tạo sự thông thoáng thiết yếu cho toàn bộ dự án. Hãy xem mặt bằng tầng điển hình và mặt bằng chi tiết từng căn hộ tại dự án One Verandah.

Dự án One Verandah gồm 5 tháp:

  • Lumina (Ánh sáng)
  • Ciel (Bầu trời trong xanh)
  • Jardin (Mảng xanh của cây cỏ)
  • Viento (Gió)
  • Soleil (Mặt trời)

Mặt bằng layout tầng điển hình One Verandah

layout-mat-bang-tang-one-verandah-quan-2layout-mat-bang-tang-one-verandah-quan-2-1

Mặt bằng layout tháp Jardin và Ciel

Mặt bằng tầng 04 Tháp Jardin và Ciel

layout-mat-bang-tang-4-one-verandah-quan-2

Mặt bằng tầng 05 – 07 Tháp Jardin và Ciel

layout-mat-bang-tang-05-07-one-verandah-quan-2

Mặt bằng tầng 18 Tháp Jardin và Ciel

layout-mat-bang-tang-08-18-one-verandah-quan-2

Mặt bằng tầng 19 Tháp Jardin và Ciel

layout-mat-bang-tang-19-one-verandah-quan-2

Mặt bằng tầng 20 Tháp Jardin và Ciel

layout-mat-bang-tang-20-one-verandah-quan-2

Mặt bằng chi tiết căn hộ tháp Jardin và Ciel

mat-bang-can-ho-1-pn-one-verandah-quan-2mat-bang-can-ho-3pn-one-verandah-quan-2mat-bang-can-ho-2pn-one-verandah-quan-2-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *