News

Check out market updates

Layout Linden Empire City Thủ Thiêm

Thông tin mặt bằng layout căn hộ Linden Residences thuộc dự án căn hô Empire City Thủ Thiêm quận 2

Tổng thể tháp Linden Residences Empire City quận 2

  • Tháp T1A: cao 33 tầng
  • Tháp T1B: cao 7 tầng
  • Tháp T2A: cao 33 tầng
  • Tháp T2B: cao 7 tầng
  • 2 tầng hầm

Diện tích phòng ngủ:

  • 1 phòng ngủ: 63m2-57m2 (tim tường – thông thuỷ)
  • 2 phòng ngủ: 93m2-85m2
  • 3 phòng ngủ: 127m2-119m2
  • 4 phòng ngủ: 148m2-137m2
  • Penthouse: 350m2

Mặt bằng layout Linden Residences Empire City

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng tổng thể căn hộ Linden Residences

Mặt bằng tầng tháp T1A Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City Quận 2

Mặt bằng tầng 2-4 tháp T1A

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City Quận 2

Mặt bằng tầng 5-7 tháp T1A

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City Quận 2

Mặt bằng tầng 8-33 tháp T1A

Mặt bằng tầng tháp T2A Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City Quận 2

Mặt bằng tầng 2-4 tháp T2A

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City Quận 2

Mặt bằng tầng 5-7 tháp T2A

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City Quận 2

Mặt bằng tầng 8-33 tháp T2A

Mặt bằng tầng T1B-T2B Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City Quận 2

Mặt bằng tầng 2 tháp T1B-T2B

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City Quận 2

Mặt bằng tầng 3-4 tháp T1B-T2B

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City Quận 2

Mặt bằng tầng 5-7 tháp T1B-T2B

Chi tiết mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng 1 phòng ngủ loại 1BR-1

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng 1 phòng ngủ loại 1BR-2

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng 2 phòng ngủ loại 2BR-1

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng 2 phòng ngủ loại 2BR-3

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng 2 phòng ngủ loại 2BR-3

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng 3 phòng ngủ loại 3BS-1

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng 3 phòng ngủ loại 3BL-1

Mặt bằng căn hộ Linden Residences Empire City quận 2

Mặt bằng 3 phòng ngủ loại 3BL-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *