News

Check out market updates

Layout Masteri Waterfront

Tổng hợp sơ đồ mặt bằng layout Masteri Waterfront và chi tiết từng căn hộ dự án Masteri Waterfront qua hình ảnh chi tiết cho khách hàng bao gồm tòa H1 và M1, H2, M2, M3 và H3

Mặt bằng layout Masteri Waterfront

mat-bang-tang-layout-masteri-waterfront

Mặt bằng tầng layout tòa H2

mat-bang-layout-toa-h2-masteri-waterfront

Mặt bằng tầng layout tòa M2

mat-bang-layout-toa-m2-masteri-waterfront

Mặt bằng tầng layout tòa H1 và M1

mat-bang-layout-toa-m1-h1-masteri-waterfront

Mặt bằng tầng layout tòa H3 và M3

mat-bang-layout-toa-m3-h3-masteri-waterfront

Mặt bằng tầng layout căn hộ

thiet-ke-can-ho-masteri-waterfront

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *