News

Check out market updates

Layout MT Eastmark City

Tổng hợp sơ đồ mặt bằng Layout MT Eastmark City và chi tiết từng căn hộ dự án MT Eastmark City qua hình ảnh chi tiết cho khách hàng bao gồm Phân khu Eastmark 1, Phân khu Eastmark 2 & 3.

Mặt bằng tổng thể layout Layout MT Eastmark City

mat-bang-tong-quan-mt-eastmark-city-quan-9

Mặt bằng chi tiết từng phân khu

Phân khu Eastmark 1

mat-bang-tang-phan-khu-eastmark-1-du-an-mt-eastmark-city

mat-bang-tang-phan-khu-eastmark-1-du-an-mt-eastmark-city

mat-bang-tang-phan-khu-eastmark-1-du-an-mt-eastmark-city

mat-bang-tang-phan-khu-eastmark-1-du-an-mt-eastmark-city

mat-bang-tang-phan-khu-eastmark-1-du-an-mt-eastmark-city

mat-bang-can-ho-phan-khu-eastmark-1-du-an-mt-eastmark-city

mat-bang-can-ho-phan-khu-eastmark-1-du-an-mt-eastmark-city

mat-bang-can-ho-phan-khu-eastmark-1-du-an-mt-eastmark-city

mat-bang-can-ho-phan-khu-eastmark-1-du-an-mt-eastmark-city

thiet-ke-can-ho-phan-khu-eastmark-1-du-an-mt-eastmark-city

Phân khu Eastmark 2 & 3

mat-bang-tang-dien-hinh-phan-khu-eastmark-2-mt-eastmark-city

mat-bang-tang-dien-hinh-phan-khu-eastmark-2-mt-eastmark-city

mat-bang-tang-dien-hinh-phan-khu-eastmark-3-mt-eastmark-city

mat-bang-tang-dien-hinh-phan-khu-eastmark-3-mt-eastmark-city

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *