News

Check out market updates

Layout New City Thủ Thiêm Quận 2

Tổng hợp thông tin mặt bằng Layout New City Thủ Thiêm Quận 2 chi tiết nhất.

Layout New City Thủ Thiêm Quận 2

Mặt bằng căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Mặt bằng căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Mặt bằng Tháp Venice căn hộ New City Thủ Thiêm

Số tầng: 25 tầng

Tầng hầm: 4 tầng

Tầng 1: tầng tiện ích và shophouse

Tầng 2-25: căn hộ 1-3 phòng ngủ & căn hộ penthouse

Tổng số căn hộ: 347 căn

Diện tích: (tim tường)

 • 1 phòng ngủ: 45-51m2
 • 2 phòng ngủ: 61m2 – 70m2 – 75m2 – 75m2 (có căn có sân vườn)
 • 3 phòng ngủ: 85m2 – 100m2 – 113m2 (có căn có sân vườn)
 • Duplex 3 phòng ngủ: 271m2 + 127m2 sân vườn
 • Duplex 3 phòng ngủ: 271m2
 • Duplex 3 phòng ngủ: 328m2 + 178m2 sân vườn
 • 2 căn hộ Penthouse

Mặt bằng căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 2 – Tháp VENICE

Layout căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 3 – Tháp VENICE

Layout căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 3A-17 – Tháp VENICE

Layout căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 12A – Tháp VENICE

Layout căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 18 – Tháp VENICE

Layout căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 19 – Tháp VENICE

Layout căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 20 – Tháp VENICE

Layout căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 21 – Tháp VENICE

Layout căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 22 – Tháp VENICE

Layout căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 23 – Tháp VENICE

Layout căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 24-25 – Tháp VENICE

Mặt bằng Tháp Babylon căn hộ New City Thủ Thiêm

Số tầng: 25 tầng

Tầng hầm: 4 tầng

Tầng 1: tầng tiện ích và shophouse

Tầng 2-25: tầng căn hộ

Tổng số căn hộ: 365 căn

Diện tích: (tim tường)

 • 1 phòng ngủ: 49 – 52m2
 • 2 phòng ngủ: 60 – 75m2 (có căn có sân vườn)
 • 3 phòng ngủ: 85 – 100 – 111m2 – 115m2 (có căn có sân vườn)
 • Duplex 306m2 + 150m2 sân vườn
 • Dulex 280m2
 • 7 căn hộ Penthouse

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 2 – Tháp BABYLON

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 3 – Tháp BABYLON

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 3A – Tháp BABYLON

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 5-17 – Tháp BABYLON

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 12A – Tháp BABYLON

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 18 – Tháp BABYLON

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 19 – Tháp BABYLON

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận

Tầng 20 – Tháp BABYLON

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 21 – Tháp BABYLON

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 22 – Tháp BABYLON

Layout căn hộ Babylon New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 23-25 – Tháp BABYLON

Mặt bằng Tháp Hawaii căn hộ New City Thủ Thiêm

Số tầng: 24 tầng

Tầng hầm: 4 tầng

Tầng 1: tầng tiện ích và shophouse

Tầng 2-24: tầng căn hộ

Tổng số căn hộ: 227 căn

Diện tích: (tim tường)

 • 1 phòng ngủ: 46 – 52m2
 • 2 phòng ngủ: 60 – 75m2 – 80m2 (có căn có thêm hành lang hoặc sân vườn riêng)
 • 3 phòng ngủ: 82 – 86 – 93 – 106 (có căn có thêm hành lang hoặc sân vườn riêng)
 • Duplex: 213 – 250m2
 • 2 căn hộ Penthouse

Layout Hawaii căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 2 – Tháp HAWAII

Layout Hawaii căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 3-5-6-7 – Tháp HAWAII

Layout Hawaii căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 3A – Tháp HAWAII

Layout Hawaii căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 8-12 – Tháp HAWAII

Layout Hawaii căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 12A – Tháp HAWAII

Layout Hawaii căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 14 – Tháp HAWAII

Layout Hawaii căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 15-24 – Tháp HAWAII

Mặt bằng Tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm

Số tầng: 28 tầng

Tầng hầm: 4 tầng

Tầng 1: tầng tiện ích và shophouse

Tầng 2-28: tầng căn hộ

Tổng số căn hộ: 290 căn

Diện tích: (tim tường)

 • 1 phòng ngủ: 49 – 51m2
 • 2 phòng ngủ: 60 – 75m2
 • 3 phòng ngủ: 83 – 94 – 101 – 116 – 133m2 (có căn có thêm hành lang và sân vườn riêng)
 • Duplex 179m2 + 270m2 sân vườn
 • Duplex 215m2 + 298m2 sân vườn
 • Duplex 202m2 + 99m2 sân vườn
 • Duplex 226m2 + 80m2 sân vườn
 • Duplex 204m2 + 80m2 sân vườn
 • Duplex 203m2 + 99m2 sân vườn + 18m2 hành lang riêng
 • Duplex 202m2 + 106m2 sân vườn
 • Duplex 250m2 + 93m2 sân vườn
 • Penthouse: 2 căn

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 2 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 3+5 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 3A – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 6-7 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 8+10+11 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 9+12 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 12A – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 14 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 15-17 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 18 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 19 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 20-21 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 22 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 23 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 24 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 25 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 26 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 27 – Tháp BALI

Layout tháp Bali căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2

Tầng 28 – Tháp BALI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *