News

Check out market updates

Layout Palm Garden Quận 2

Tổng hợp thông tin chi tiết về mặt bằng layout tầng điển hình dự án căn hộ Palm Garden Quận 2

Mặt bằng tầng điển hình Palm Garden Quận 2

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng tầng tháp G1

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng tầng tháp G1

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng tầng tháp G2 từ tầng 5-11

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng tầng tháp G2 từ tầng 15-31

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng tầng tháp G3

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ nhỏ

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Căn hộ 2BS-2

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ nhỏ

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ lớn

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ nhỏ

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Căn hộ 3BS-3

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ lớn

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Căn hộ 3BL-2

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng căn hộ Duplex 4 phòng ngủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *