News

Check out market updates

Layout Sunshine Venicia quận 2

Layout dự án Sunshine Venicia quận 2

Mặt bằng tầng 4, 7 10, 14, 16, 19, 22

Layout dự án Sunshine Venicia quận 2

Mặt bằng tầng , 6 , 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21

Layout dự án Sunshine Venicia quận 2

Mặt bằng tầng 13

Layout dự án Sunshine Venicia quận 2

Mặt bằng tầng 23

Layout dự án Sunshine Venicia quận 2

Mặt bằng tầng 24 – Sky Villa tầng 1

Layout dự án Sunshine Venicia quận 2

Mặt bằng tầng 25 – Sky Villa tầng 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *