News

Check out market updates

Layout Sunwah Pearl

Tổng hợp sơ đồ mặt bằng layout Sunwah Pearl và chi tiết từng căn hộ dự án Sunwah Pearl qua hình ảnh chi tiết cho khách hàng bao gồm tòa Golden House, White House, Silver House

Mặt bằng tổng thể layout Sunwah Pearl

mat-bang-tong-the-layout-sunwah-pearl

Mặt bằng layout tòa Golden House

mat-bang-layout-toa-golden-house-sunwah-pearl

Mặt bằng layout While House

mat-bang-layout-while-house-sunwah-pearl

Mặt bằng layout Silver House

mat-bang-layout-silver-house-sunwah-pearl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *