News

Check out market updates

Layout tháp Altaz Feliz En Vista

Mặt bằng tầng tháp Altaz dự án Feliz En Vista quận 2

Mặt bằng căn hộ Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng tầng 5 – tầng trên

Mặt bằng căn hộ Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng tầng 12B – Sky Garden tầng dưới

Mặt bằng căn hộ Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng tầng 15 – tầng trên

Mặt bằng căn hộ Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng tầng 33 – tầng Penthouse dưới

Mặt bằng căn hộ Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng tầng 34 – tầng Penthouse dưới

Mặt bằng căn hộ Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng tầng 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 & 32 – tầng dưới

Mặt bằng căn hộ Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng tầng 7, 9, 11 , 12A, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 & 31 – tầng trên

Mặt bằng căn hộ Altaz dự án Feliz En Vista quận 2

Mặt bằng căn hộ Sky Mansion Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng Sky Mansion

Mặt bằng căn hộ Sky Mansion Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng Sky Mansion

Mặt bằng căn hộ Sky Loft Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng Sky Loft

Mặt bằng căn hộ Sky Villa Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng Sky Villa

Mặt bằng căn hộ Sky Villa Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng Sky Villa 4 phòng ngủ

Mặt bằng căn hộ Penthouse Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Penthouse tầng 34

Mặt bằng căn hộ Penthouse Duplex Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng Penthouse Duplex 2

Mặt bằng căn hộ Penthouse Duplex Altaz dự án Feliz en Vista quận 2

Mặt bằng Penthouse Duplex 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *