News

Check out market updates

Layout tháp Bahamas Đảo Kim Cương

Mặt bằng layout căn hộ tòa Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ điển hình tháp Bahamas Đảo Kim Cương

Mặt bằng căn hộ duplex Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ Duplex Bahamas 4 phòng ngủ – Căn số 01

Mặt bằng căn hộ Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ số 02

Mặt bằng căn hộ Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Căn hộ số 03

Mặt bằng căn hộ Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ số 04

Mặt bằng căn hộ Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ số 05

Mặt bằng căn hộ Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ số 06

Mặt bằng căn hộ Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Căn hộ số 07

Mặt bằng căn hộ dual key Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ Dual Key 2 chìa khoá – Căn số 08

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-01.01.PA tầng dưới

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-01.01.PA tầng trên

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-01.02.GA

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-01.03.PB tầng dưới

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-01.03.PB tầng trên

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-01.04.GB

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-01.05.GC

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-01.06.PC tầng dưới

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-01.06.PC tầng trên

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-28.01.SA

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-28.02.SB

Mặt bằng căn hộ Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

BA-28.03.SC

Mặt bằng căn hộ Pool Villas và mặt bằng căn hộ Garden Villas tháp Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ Pool Villas và mặt bằng Garden Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

Pool Villa & Garden Villa Tầng 01

Mặt bằng căn hộ Pool Villas và mặt bằng Garden Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

Pool Villa & Garden Villa Tầng 02

Mặt bằng căn hộ Sky Villas tháp Bahamas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ Sky Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

Căn hộ Sky Villas tầng 28

Mặt bằng căn hộ Sky Villas tháp Bahamas Diamond Island quận 2

Căn hộ Sky Villas tầng 29

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *