News

Check out market updates

Layout tháp Bora Bora Đảo Kim Cương

Mặt bằng layout căn hộ tòa Bora Bora Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ tháp Bora Bora Diamond Island Quận 2

Mặt bằng tầng điển hình tháp Bora Bora

Mặt bằng căn hộ tháp Bora Bora Diamond Island Quận 2Mặt bằng căn hộ tháp Bora Bora Diamond Island Quận 2Mặt bằng căn hộ tháp Bora Bora Diamond Island Quận 2

Mặt bằng căn hộ Garden Villas tháp Bora Bora Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ Pool Villas tháp Bora Bora Đảo Kim Cương quận 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *