News

Check out market updates

Layout tháp Canary Đảo Kim Cương

Mặt bằng layout tầng điển hình tháp Canary Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ tháp Canary Diamond Island quận 2

Mặt bằng căn hộ tầng 02 và từ tầng 18-21

Mặt bằng căn hộ tháp Canary Diamond Island quận 2

Mặt bằng căn hộ tầng 3-17

Mặt bằng căn hộ Canary Đảo Kim Cương quận 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *