News

Check out market updates

Layout tháp Maldives Đảo Kim Cương

Mặt bằng layout căn hộ tòa Maldives Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Mặt bằng tầng điển hình

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ số 1

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ số 2

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ số 3

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ số 3 – Căn hộ Dual key

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ số 4

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ số 5

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ số 6

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ số 7

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ số 8

Mặt bằng căn hộ Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ số 9

Mặt bằng căn hộ Duplex Maldives Diamond Island quận 2

Căn hộ Duplex Maldives

Mặt bằng căn hộ Garden Villas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ Garden Villas Maldives Diamond Island quận 2

MA-01.03

Mặt bằng căn hộ Garden Villas Maldives Diamond Island quận 2

MA-01.04

Mặt bằng căn hộ Garden Villas Maldives Diamond Island quận 2

BA-01.06

Mặt bằng căn hộ Pool Villas Đảo Kim Cương quận 2

Mặt bằng căn hộ Pool Villas Maldives Diamond Island quận 2

MA-01.01

Mặt bằng căn hộ Pool Villas Maldives Diamond Island quận 2

MA-01.02

Mặt bằng căn hộ Pool Villas Maldives Diamond Island quận 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *