News

Check out market updates

Layout tháp Orchid Vista Verde

Mặt bằng căn hộ Vista Verde quận 2

Các toà căn hộ Vista Verde quận 2

Mặt bằng căn hộ Vista Verde quận 2

Mặt bằng tầng toà Orchid dự án Vista Verde quận 2

Mặt bằng căn hộ Orchid Vista Verde quận 2

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng căn hộ Duplex toà Orchid Vista Verde quận 2

Mặt bằng duplex tầng 3 & 5

Mặt bằng căn hộ Orchid Vista Verde quận 2

Mặt bằng tầng 7-10, 12A-22, 25-33

Mặt bằng căn hộ Duplex toà Orchid Vista Verde quận 2

Mặt bằng duplex tầng 11

Mặt bằng căn hộ Duplex toà Orchid Vista Verde quận 2

Mặt bằng duplex tầng 23

Mặt bằng căn hộ Sky Mansion toà Orchid Vista Verde quận 2

Mặt bằng tầng 34-35 – Tầng Sky Mansion & Penthouse

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *