News

Check out market updates

Layout The Madison Gateway Thảo Điền

Mặt bằng tầng The Madison dự án Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng tầng 5-28

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng tầng 31-34

Chi tiết mặt bằng căn hộ The Madison

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

Studio S-2

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

1 phòng ngủ 1B-1

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

1 phòng ngủ 1B-3

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

2 phòng ngủ 2B-4

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

2 phòng ngủ 2B-5

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

2 phòng ngủ 2B-5

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

2 phòng ngủ 2B-6

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

3 phòng ngủ 3B-3

Mặt bằng căn hộ The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

4 phòng ngủ 4B-2

Mặt bằng căn hộ Duplex The Madison

Mặt bằng căn hộ Duplex tháp The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng Duplex tầng 16-17 & 25-26

Mặt bằng căn hộ Duplex tháp The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng Duplex tầng 21-22 & 29-30

Mặt bằng căn hộ Penthouse The Madison

Mặt bằng căn hộ Penthouse tháp The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng Penthouse The Madison tầng 35-36

Mặt bằng căn hộ Penthouse tháp The Madison Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng Penthouse The Madison tầng 35-36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *