News

Check out market updates

Mặt bằng căn hộ Palm Heights quận 2

Tổng hợp thông tin chi tiết về mặt bằng layout tầng điển hình dự án căn hộ Palm Heights Quận 2

Mặt bằng tổng thể Palm Heights quận 2

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Mặt bằng tổng thể căn hộ Palm Heights quận 2

Mặt bằng căn hộ tháp T1; T2; T3 Palm Heights

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Mặt bằng căn hộ tháp T1

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Mặt bằng căn hộ tháp T2

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Mặt bằng căn hộ tháp T3

Mặt bằng căn hộ Palm Garden quận 2

Mặt bằng tổng thể tháp G4

Chi tiết mặt bằng căn hộ Palm Heights

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Căn hộ 2BS-1

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Căn hộ 2BS-3

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Căn hộ 2BL

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Căn hộ 3BS-1

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Căn hộ 3BS-2

Mặt bằng căn hộ Palm Heights Palm City quận 2

Căn hộ 3BL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *