News

Check out market updates

Layout Narra Empire City Thủ Thiêm

Mặt bằng layout tầng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

Toà tháp T1 và T2

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ tầng 02

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ tầng 03

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ tầng 04-17

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ tầng 19

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ tầng 20

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ tầng 21-27

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ tầng 28

Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

1 phòng ngủ tháp T1

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

1 phòng ngủ tháp T2

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ Narra Residences Empire City quận 2

2 phòng ngủ, mã căn T1-xx-01

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

2 phòng ngủ, mã căn T1-xx-04

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

2 phòng ngủ, mã căn T1-xx-09

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

2 phòng ngủ, mã căn T2-xx-01

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ + 1 Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

2 phòng ngủ, mã căn T1-xx-02

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

2 phòng ngủ, mã căn T1-xx-06

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

2 phòng ngủ, mã căn T1-xx-07

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

3 phòng ngủ, Tháp T1, tầng 02-17, mã căn 03

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

3 phòng ngủ, Tháp T1, tầng 02-17, mã căn 05

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

3 phòng ngủ, Tháp T1, tầng 02-03, mã căn 08

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

3 phòng ngủ, Tháp T1, tầng 04-17, mã căn 08

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

3 phòng ngủ, Tháp T2, tầng 03, mã căn 02

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

3 phòng ngủ, Tháp T2, tầng 03, mã căn 03

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

3 phòng ngủ, Tháp T2, tầng 04-17,18,19, mã căn 02

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

3 phòng ngủ, Tháp T2, tầng 04-17,18,19, mã căn 03

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

3 phòng ngủ, Tháp T2, tầng 04-17, mã căn 04

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

3 phòng ngủ, Tháp T1, tầng 04-17, mã căn 08

Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ Narra Residences Empire City quận 2

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

4 phòng ngủ, Tháp T1, Tầng 21-27, Mã căn 01

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

4 phòng ngủ, Tháp T1, Tầng 21-27, Mã căn 02

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

4 phòng ngủ, Tháp T1, Tầng 20,21-27, Mã căn 03

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

4 phòng ngủ, Tháp T1, Tầng 20,21-27, Mã căn 04

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

4 phòng ngủ, Tháp T1, Tầng, Mã căn

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

4 phòng ngủ, Tháp T2, Tầng 20-27, Mã căn 02

Mặt bằng căn hộ Narra Residences Empire City quận 2

4 phòng ngủ, Tháp T2, Tầng 20-27, Mã căn 04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *