News

Check out market updates

Layout Tilia Empire City Thủ Thiêm

Thông tin mặt bằng layout căn hộ Tilia Residences thuộc dự án căn hô Empire City Thủ Thiêm quận 2.

Layout Tilia Empire City Thủ Thiêm

Mặt bằng căn hộ Tilia Residences Empire City quận 2

Mặt bằng tầng 02-04

Mặt bằng căn hộ Tilia Residences Empire City quận 2

Mặt bằng tầng 05

Mặt bằng căn hộ Tilia Residences Empire City quận 2

Mặt bằng tầng 06-09

Mặt bằng căn hộ Tilia Residences Empire City quận 2

Mặt bằng tầng 10; 12; 14

Mặt bằng căn hộ Tilia Residences Empire City quận 2

Mặt bằng tầng 11; 13; 15

Mặt bằng căn hộ Tilia Residences Empire City quận 2

Mặt bằng tầng 16-28

Mặt bằng căn hộ Tilia Residences Empire City quận 2

Mặt bằng tầng 17-29

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *