News

Check out market updates

Layout The Aspen Gateway Thảo Điền

Mặt bằng tầng căn hộ The Aspen

Mặt bằng căn hộ The Aspen Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng tầng 6-22

Mặt bằng căn hộ The Aspen Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng tầng 23, 26, 29, 30, 33, 34, 37-40

Mặt bằng căn hộ The Aspen Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng tầng 24 & 31 – Duplex tầng dưới

Mặt bằng căn hộ The Aspen Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng tầng 25 & 32 – Duplex tầng trên

Mặt bằng căn hộ The Aspen Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng tầng 27 & 35 – Duplex tầng dưới

Mặt bằng căn hộ The Aspen Gateway Thảo Điền quận 2

Mặt bằng tầng 28 & 36 – Duplex tầng trên

Chi tiết mặt bằng căn hộ The Aspen

Mặt bằng căn hộ Duplex tháp The Aspen

Mặt bằng căn hộ Penthouse tháp The Aspen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *