News

Check out market updates

Mặt bằng Layout Gateway Thảo Điền

Tổng hợp sơ đồ mặt bằng Layout Gateway Thảo Điền và chi tiết từng căn hộ dự án Gateway Thảo Điền qua hình ảnh chi tiết cho khách hàng bao gồm 2 tòa ASPEN, MADISON

Mặt bằng layout Gateway Thảo Điền

mat-bang-layout-gateway-thao-dien

Mặt bằng layout tòa Aspen

Tầng 6 – 22

mat-bang-layout-toa-aspen-gateway-thao-dien

Tầng 23,26,29,30,33,34,37 – 40

mat-bang-layout-toa-aspen-gateway-thao-dien

Tầng 24 – 31

mat-bang-layout-toa-aspen-gateway-thao-dien

Tầng 25 & 32

mat-bang-layout-toa-aspen-gateway-thao-dien

Tầng 27 & 35

mat-bang-layout-toa-aspen-gateway-thao-dien

Tầng 28 & 36

mat-bang-layout-toa-aspen-gateway-thao-dien

Mặt bằng layout tòa Madison

Tầng 5 – 15, 18-20,23,24,27,28

mat-bang-layout-toa-madison-gateway-thao-dien

Tầng 31 -34

mat-bang-layout-toa-madison-gateway-thao-dien

Tầng 16 – 25

mat-bang-layout-toa-madison-gateway-thao-dien

Tầng 17 – 26

mat-bang-layout-toa-madison-gateway-thao-dien

Tầng 21- 29

mat-bang-layout-toa-madison-gateway-thao-dien

Tầng 22-30

mat-bang-layout-toa-madison-gateway-thao-dien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *