News

Check out market updates

Layout The Crest Residence Quận 2

Tổng hợp mặt bằng căn hộ Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 2 tòa tháp The Crest Residence thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm.

Layout tổng thể căn hộ The Crest Residence Quận 2

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm

Mặt bằng tầng 6 – 17

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 1

Mặt bằng tầng 18 – 23

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 1

Mặt bằng tầng 24

Mặt bằng căn hộ Studio và căn hộ 01 phòng ngủ

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 4

S-1

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 3

1B-1S

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 8

2B-1-m

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 5

2B-1A

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 6

2B-1A-m

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 7

2B-1

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 9

2B-2

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 10

2B-3

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 11

2B-4

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 13

2B-5S

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 12

2B-5AS

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 14

2B-6

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 16

3B-1

Mặt bằng dự án Metropole Thủ Thiêm 15

3B-2

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ Loft

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 2

2L – 1

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2

2L – 1A

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 3

2L – 1 – m

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 1

2L – 1A – m

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 4

2L – 2

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 5

2L – 3

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 6

2L – 4

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 7

2L – 5

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 8

2L – 6

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 9

2L – 6A

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ Loft

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 10

3L-1

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm Quận 2 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *