News

Check out market updates

Layout The Galleria Residences Quận 2

Tổng hợp mặt bằng căn hộ Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 2 tòa tháp The Galleria Residences thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm.

Layout The Galleria Residences Quận 2

Mặt bằng căn hộ Metropole Thủ Thiêm

Mặt bằng tầng 3

Mặt bằng căn hộ Metropole Thủ Thiêm 1

Mặt bằng tầng 3A

Mặt bằng căn hộ Metropole Thủ Thiêm 2

Mặt bằng tầng 5

Mặt bằng căn hộ Metropole Thủ Thiêm 3

Mặt bằng tầng 6,8,10

Mặt bằng căn hộ Metropole Thủ Thiêm 4

Mặt bằng tầng 7,9,11

Mặt bằng căn hộ Metropole Thủ Thiêm 5

Mặt bằng tầng 12

Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ

Mặt bằng 1 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 2

1B-1

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 3

1B-2

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 4

1B-2.1

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 5

1B-3

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 6

1B-4

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 7

1B-4.1

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 8

1B-5

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 9

1B-6

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ

Mặt bằng 2 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 10 Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 11

2B-1

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 12

2B-1.1

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 13

2B-2

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 14

2B-3

Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 15

2B-3.1

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm 1

3B-1

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm 2

3B-1.1

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm 3

3B-2

Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ

Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm 1

4B-1

Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm 2

4B-2

Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm 4

4B-3

Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ Metropole Thủ Thiêm 5

4B-4

Mặt bằng căn hộ sân vườn

Mặt bằng căn hộ sân vuờn Metropole Thủ Thiêm Mặt bằng căn hộ sân vuờn Metropole Thủ Thiêm 1

1B-1.P1

Mặt bằng căn hộ sân vuờn Metropole Thủ Thiêm 2

1B-2.1.P1

Mặt bằng căn hộ sân vuờn Metropole Thủ Thiêm 3

1B-2.1.P2

Mặt bằng căn hộ sân vuờn Metropole Thủ Thiêm 4

1B-2.P3

Mặt bằng căn hộ sân vuờn Metropole Thủ Thiêm 5

1B-2.1.P4

Mặt bằng căn hộ sân vườn Metropole Thủ Thiêm Quận 2

1B-4.1.P1

Mặt bằng căn hộ sân vườn Metropole Thủ Thiêm Quận 2 1

1B-5.P1

Mặt bằng căn hộ sân vườn Metropole Thủ Thiêm Quận 2 2

2B-1.1.P1

Mặt bằng căn hộ sân vườn Metropole Thủ Thiêm Quận 2 3

2B – 3.P1

Mặt bằng căn hộ sân vườn Metropole Thủ Thiêm Quận 2 4

3B-1.P1

Mặt bằng căn hộ sân vườn Metropole Thủ Thiêm Quận 2 5

3B-2.P1

Mặt bằng căn hộ sân vườn Metropole Thủ Thiêm Quận 2 6

4B-1.P1

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 6

4B-2.P1

Mặt bằng căn hộ Loft

Mặt bằng căn hộ loft Metrople Mặt bằng căn hộ loft Metrople 1

1L-1

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 2

1L-2

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 3

1L-3

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 4

1L-4

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 5

1L-5

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 7

1L-6

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 8

1L-7

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 9

1L-8

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 10

1L-9

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 11

1L-10

Mặt bằng căn hộ loft Metrople 12

2L-1

Mặt bằng căn hộ loft Metrople Quận 2

2L-2

Mặt bằng căn hộ loft Metrople Quận 2 1

2L-3

Mặt bằng Penthouse

Mặt bằng Penhouse Metropole Thủ Thiêm Mặt bằng Penhouse Metropole Thủ Thiêm 1

PH1

Mặt bằng Penhouse Metropole Thủ Thiêm 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *